Źródło:Enderal Wiki, autor:Kassandra
Źródło:Enderal Wiki, autor:Kassandra

 

 

The Song of the Winter Skies

Piosenka o Zimowym Niebie

Hundred men they were

As they set out to fight

For their country's banner in distant, foreign lands

He bid her farewell

A love still young and green

She thought she'd soon be in his arms again

 

He told her:"Await my safe return.

Trust in this last promise and stand firm

Once moonlight shines red onto the seas

We shall return in victory."

 

They marched off, blue banners in the sky

And teardrops were running from her eyes

Yet she thought: "If only I believe,

Time will bring him safely back to me."

 

When the red moon casts its light

His ghost travels through the night

Through the forests on wind's wings

Util he reaches the old hill

There she kneels before his grave

Where their love had once been born

And he caresses her face

Yet she feels not his embrace

Dark and red glows the winter sky

Two souls divided by the threads of time

 

 Days turned into weeks

Moon for moon passed by

Yet no word from the battlefields arrived

 

Months turned into years

Peace now ruled the lands

Empty graves were dug under the sky

 

But never did she doubt his last oath

Each night she stepped out into the cold

She walked through the forest, climbed the hill

Where she had once sworn her love for him

 

And always, when summer bid goodbye

And moonlight blood-red fell from the sky

His ghost raised from dust-forgotten bones

Searching for what he had lost too soon

 

When the red moon casts its light

His ghost travels through the night

Through the forests on wind's wings

Util he reaches the old hill

There she kneels before his grave

Where their love had once been born

And he caresses her face

Yet she feels not his embrace

Dark and red glows the winter sky

Two souls divided by the threads of time

 

[Voice Bridge]

 

Decades had gone by; her hair ashen and thin

Realms had fallen, war and dead forgotten

When she walked the streets, they said that she was damned

A victim to a past long gone and rotten

 

Yet still she did not care for their words

When night came she prayed for his return

Each fall, when cold winds haunted the lands

She hoped to once again hold his hand

 

And as her last sunset drew close by

She lingered forgotten in the night

The moon's light shines bright upon her face

She's waiting as her life fades away

 

When the red moon casts its light

His ghost travels through the night

Through the forests on wind's wings

Until he reaches the old hill

There she kneels before his grave

Where their love had once been born

And as she closes her eyes

A ray of light breaks through the sky

And her skin turns into dust

As her soul breaks from its shell

And she joins him in the sky:

Two shapes now freed from grief and time

Then the winds take them away

Through the woods, it's trees asway

And she takes him by his hand

At last, in peace they find their end

Dark and red glows the winter sky

Two souls divided by the threads of time

Dark and red glowed the winter sky

Two souls united by the threads of time

Mężów wielu było,

stu ich wyruszyło,

na wojnę w obcym kraju tak daleko.

Żegnał swą kochaną,

ich miłość niedojrzałą,

marzyła o uścisku ramion jego.

 

On rzekł zaś: "Nie żyj w niepewności,

zaufaj przysiędze mej z miłości:

gdy księżyc nad morzem hen zagości,

wrócimy zwycięscy i radośni."

 

Ruszyli, a flagi łopotały,

i gorzko łzy z oczu jej spływały,

lecz ona ślepo wciąż wierzyła

i słowom jego nie wątpiła.

 

 Gdy księżyc swe światło rzuca,

przez noc błądzi jego dusza,

z wiatrem przez las się przedziera

i na wzgórza aż dociera.

Tam przed grobem jest dziewczyna,

z łzami miłość ich wspomina,

on ją czule obejmuje,

ona pieszczot tych nie czuje.

Mrok i krew blask swój rzucają,

(a)miłość kochanków lata rozdzielają.

 

Dni się obracają,

księżyce  przemijają,

wieści z pól bitewnych umykają.

 

Lata wciąż mijają,

 pokoju czasy nastały,

puste groby rodziny wykopały.

 

Lecz zawsze wierzyła w powrót jego

i w nocy zmierzała do lasu mroźnego.

Przez puszczę, na  sam szczyt  aż wspinała,

gdzie miłość na wieki przysięgała.

 

I zawsze, gdy lato się żegnało

i światło krwią niebo malowało,

a dusza z kości wnet powstała,

miłości straconej wnet szukała.

 

 Gdy księżyc swe światło rzuca,

przez noc błądzi jego dusza,

z  wiatrem przez las się przedziera

i na wzgórza aż dociera.

Tam przed grobem jest dziewczyna,

z łzami miłość ich wspomina,

on ją czule obejmuje,

ona pieszczot tych nie czuje.

Mrok i krew blask swój rzucają,

(a) miłość kochanków lata rozdzielają.

 

 

 

Lata upływają, jej włosy z wiekiem blakną,

echa wojen nieuchronnie nikną.

Gdy kroczy pochylona, ktoś szepnie "potępiona",

przeszłości ofiara z niej niezawiniona.

 

 

Lecz ona wytrwała niewzruszona,

noc przyszła, o powrót się modliła.

Co roku, gdy zima świat otulała

przysiędze jego nie wątpiła.

 

Powoli, gdy mrok wokół zapada,

ospale przez całun nocy kroczy.

Księżyca blask rozpala jej oczy,

a teraz śmierć się do niej skrada.

 

 Gdy księżyc swe światło rzuca,

przez noc błądzi jego dusza,

z wiatrem przez las się przedziera

i  na wzgórza aż dociera.

Tam przed grobem jest dziewczyna,

z łzami miłość ich wspomina,

a gdy oczy swe domyka,

promyk przez niebo przemyka

i jej skórę w proch przemienia.

I doznaje uwolnienia,

i dołącza wnet do niego

-wolni od czasu podłego.

Wtem wiatr siłą ich zabiera,

tam gdzie drzew rzeka zamiera.

Rękę jego wnet ujmuje

i  z nim spokój już znajduje.

Mrok i krew blask swój rzucają,

(a) miłość kochanków lata rozdzielają.

Mrok i krew blask swój rzucają,

(a) miłość kochanków lata złączają.


Wideo


All credits for the song go to the SureAI.

Lyrics, songs and music by the SureAI

Screenshot taken from the Enderal Wiki taken by Kassandra

The bard's songs are  taken from the game Enderal for the use of the Polish localization Team Bractwo Spolszczenia

Polish translation: Kassandra  & Wilk